Profil detayı eklendi, herkes profillerine girip bir gözatsın! Sevdiğiniz üyelerin cevaplarını takip edin! Tüm güncellemeler

UPDATE Sorunu ?

merhaba arkadaşlar


sorunum şu


bir güncelleme alanım var burda bir kaç post haricinde resim yükle işlemi varsa su işlemi yoksa su işlemi yap diyorum


sonra devam ediyorum

    $foo = new Upload($_FILES['footerlogo']);
    if ( $foo->uploaded ) {
        $foo->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
		$foo->file_name_body_pre = 'footerlogo_';		
        $foo->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
		$foo->mime_check = true;
		$foo->no_script = true;
		$foo->image_resize = true;
		$foo->image_x = $boyut['footer_logo_w'];
		$foo->image_y = $boyut['footer_logo_h'];
        $foo->Process( '../uploads/logo/' );
		// $footerlogo = "$foo->file_dst_name";
	}
	
	if(empty($foo->file_dst_name)){
		$fkayit = pre("UPDATE ayarlar SET  WHERE id=?");
		$fkayit->execute(["1"]);
	}else{
		$fkayit = pre("UPDATE ayarlar SET footer_logo=:footer_logo WHERE id=:id");
		$fkayit->execute([":footer_logo"=>$foo->file_dst_name,":id"=>1]);
	}
		if($fkayit){
			$hata = bilgi1('success','Güncelleme Başarılı');
		}else{
			$hata = bilgi1('danger','123 Başarısız');
		}


bu işlemide diğer resim yükleme için yapıyorum

burda bir sorun yok footer logo yüklerken sorun çıkmıyor fakat logo yükleme çalıştığımda

		$fkayit = pre("UPDATE ayarlar SET  WHERE id=?");
		$fkayit->execute(["1"]);


bu kısma hata veriyortüm satır kodları su şekilde


	require_once "class.upload.php";

    $image = new Upload($_FILES['logo']);
    if ( $image->uploaded ) {
        $image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
        $image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
		$image->mime_check = true;
		$image->no_script = true;
		$image->image_resize = true;
		$image->image_ratio_crop = false;	
		$image->image_x = $boyut['logo_w'];
		$image->image_y = $boyut['logo_h'];
		$image->jpeg_quality = 90;	
        $image->Process( '../uploads/logo/' );
		$resimlogo = "$image->file_dst_name";
        //Favicon  Oluşturuyoruz...
        $image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
		$image->file_name_body_pre = 'fav_';
        $image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
		$image->mime_check = true;
		$image->no_script = true;
		$image->image_resize = true;
		$image->image_ratio_crop = true;
		$image->image_x = $boyut['favicon_w'];
		$image->image_y = $boyut['favicon_h'];
		$image->jpeg_quality = 90;										
        //$image->image_convert = 'jpg';
        $image->Process( '../uploads/logo' );
		$favicon = "$image->file_dst_name";
			//favicon16  Oluşturuyoruz...
			$image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
			$image->file_name_body_pre = 'fav16_';
			$image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
			$image->mime_check = true;
			$image->no_script = true;
			$image->image_resize = true;
			$image->image_ratio_crop = true;
			$image->image_x = $boyut['favicon16_w'];
			$image->image_y = $boyut['favicon16_h'];
			$image->jpeg_quality = 90;										
			//$image->image_convert = 'jpg';
			$image->Process( '../uploads/logo' );
			$favicon16 = "$image->file_dst_name";
        //favicon32  Oluşturuyoruz...
        $image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
		$image->file_name_body_pre = 'fav32_';
        $image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
		$image->mime_check = true;
		$image->no_script = true;
		$image->image_resize = true;
		$image->image_ratio_crop = true;
		$image->image_x = $boyut['favicon32_w'];
		$image->image_y = $boyut['favicon32_h'];
		$image->jpeg_quality = 90;										
        //$image->image_convert = 'jpg';
        $image->Process( '../uploads/logo' );
		$favicon32 = "$image->file_dst_name";
			//favicon57  Oluşturuyoruz...
			$image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
			$image->file_name_body_pre = 'fav57_';
			$image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
			$image->mime_check = true;
			$image->no_script = true;
			$image->image_resize = true;
			$image->image_ratio_crop = true;
			$image->image_x = $boyut['favicon57_w'];
			$image->image_y = $boyut['favicon57_h'];
			$image->jpeg_quality = 90;										
			//$image->image_convert = 'jpg';
			$image->Process( '../uploads/logo' );
			$favicon57 = "$image->file_dst_name";
		//favicon60  Oluşturuyoruz...
		$image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
		$image->file_name_body_pre = 'fav60_';
		$image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
		$image->mime_check = true;
		$image->no_script = true;
		$image->image_resize = true;
		$image->image_ratio_crop = true;
		$image->image_x = $boyut['favicon60_w'];
		$image->image_y = $boyut['favicon60_h'];
		$image->jpeg_quality = 90;										
		//$image->image_convert = 'jpg';
		$image->Process( '../uploads/logo' );
		$favicon60 = "$image->file_dst_name";
			//favicon72  Oluşturuyoruz...
			$image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
			$image->file_name_body_pre = 'fav72_';
			$image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
			$image->mime_check = true;
			$image->no_script = true;
			$image->image_resize = true;
			$image->image_ratio_crop = true;
			$image->image_x = $boyut['favicon72_w'];
			$image->image_y = $boyut['favicon72_h'];
			$image->jpeg_quality = 90;										
			//$image->image_convert = 'jpg';
			$image->Process( '../uploads/logo' );
			$favicon72 = "$image->file_dst_name";
		//favicon76  Oluşturuyoruz...
		$image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
		$image->file_name_body_pre = 'fav76_';
		$image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
		$image->mime_check = true;
		$image->no_script = true;
		$image->image_resize = true;
		$image->image_ratio_crop = true;
		$image->image_x = $boyut['favicon76_w'];
		$image->image_y = $boyut['favicon76_h'];
		$image->jpeg_quality = 90;										
		//$image->image_convert = 'jpg';
		$image->Process( '../uploads/logo' );
		$favicon76 = "$image->file_dst_name";
			//favicon96  Oluşturuyoruz...
			$image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
			$image->file_name_body_pre = 'fav96_';
			$image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
			$image->mime_check = true;
			$image->no_script = true;
			$image->image_resize = true;
			$image->image_ratio_crop = true;
			$image->image_x = $boyut['favicon96_w'];
			$image->image_y = $boyut['favicon96_h'];
			$image->jpeg_quality = 90;										
			//$image->image_convert = 'jpg';
			$image->Process( '../uploads/logo' );
			$favicon96 = "$image->file_dst_name";
		//favicon114  Oluşturuyoruz...
		$image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
		$image->file_name_body_pre = 'fav114_';
		$image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
		$image->mime_check = true;
		$image->no_script = true;
		$image->image_resize = true;
		$image->image_ratio_crop = true;
		$image->image_x = $boyut['favicon114_w'];
		$image->image_y = $boyut['favicon114_h'];
		$image->jpeg_quality = 90;										
		//$image->image_convert = 'jpg';
		$image->Process( '../uploads/logo' );
		$favicon114 = "$image->file_dst_name";
			//favicon120  Oluşturuyoruz...
			$image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
			$image->file_name_body_pre = 'fav120_';
			$image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
			$image->mime_check = true;
			$image->no_script = true;
			$image->image_resize = true;
			$image->image_ratio_crop = true;
			$image->image_x = $boyut['favicon120_w'];
			$image->image_y = $boyut['favicon120_h'];
			$image->jpeg_quality = 90;										
			//$image->image_convert = 'jpg';
			$image->Process( '../uploads/logo' );
			$favicon120 = "$image->file_dst_name";
		//favicon144  Oluşturuyoruz...
		$image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
		$image->file_name_body_pre = 'fav144_';
		$image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
		$image->mime_check = true;
		$image->no_script = true;
		$image->image_resize = true;
		$image->image_ratio_crop = true;
		$image->image_x = $boyut['favicon144_w'];
		$image->image_y = $boyut['favicon144_h'];
		$image->jpeg_quality = 90;										
		//$image->image_convert = 'jpg';
		$image->Process( '../uploads/logo' );
		$favicon144 = "$image->file_dst_name";
			//favicon152  Oluşturuyoruz...
			$image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
			$image->file_name_body_pre = 'fav152_';
			$image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
			$image->mime_check = true;
			$image->no_script = true;
			$image->image_resize = true;
			$image->image_ratio_crop = true;
			$image->image_x = $boyut['favicon152_w'];
			$image->image_y = $boyut['favicon152_h'];
			$image->jpeg_quality = 90;										
			//$image->image_convert = 'jpg';
			$image->Process( '../uploads/logo' );
			$favicon152 = "$image->file_dst_name";
		//favicon180  Oluşturuyoruz...
		$image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
		$image->file_name_body_pre = 'fav180_';
		$image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
		$image->mime_check = true;
		$image->no_script = true;
		$image->image_resize = true;
		$image->image_ratio_crop = true;
		$image->image_x = $boyut['favicon180_w'];
		$image->image_y = $boyut['favicon180_h'];
		$image->jpeg_quality = 90;										
		//$image->image_convert = 'jpg';
		$image->Process( '../uploads/logo' );
		$favicon180 = "$image->file_dst_name";
			//favicon192  Oluşturuyoruz...
			$image->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
			$image->file_name_body_pre = 'fav192_';
			$image->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
			$image->mime_check = true;
			$image->no_script = true;
			$image->image_resize = true;
			$image->image_ratio_crop = true;
			$image->image_x = $boyut['favicon192_w'];
			$image->image_y = $boyut['favicon192_h'];
			$image->jpeg_quality = 90;										
			//$image->image_convert = 'jpg';
			$image->Process( '../uploads/logo' );
			$favicon192 = "$image->file_dst_name";
		}
		

	
	
	if(empty($image->file_dst_name)){
		$kayit = pre("UPDATE ayarlar SET
						site_adresi=:site_adresi,siterenk=:siterenk,meta_title=:meta_title,meta_title_de=:meta_title_de,meta_title_en=:meta_title_en,
						meta_mobilrenk=:meta_mobilrenk,meta_format_detectiton=:meta_format_detectiton,meta_viewport=:meta_viewport,
						meta_author=:meta_author,meta_gogle_verification=:meta_gogle_verification,meta_keyword=:meta_keyword,
						meta_keyword_de=:meta_keyword_de,meta_keyword_en=:meta_keyword_en,
						meta_description_de=:meta_description_de,meta_description_en=:meta_description_en,meta_language=:meta_language,meta_abstract=:meta_abstract,
						meta_owner=:meta_owner,meta_copyright=:meta_copyright,meta_content_type=:meta_content_type,meta_pragma=:meta_pragma,
						meta_robots=:meta_robots,meta_googlebot=:meta_googlebot,meta_googlebot_news=:meta_googlebot_news,
						meta_publisher=:meta_publisher,meta_classification=:meta_classification,
						meta_replyto=:meta_replyto,meta_url=:meta_url,meta_identifierurl=:meta_identifierurl,meta_rating=:meta_rating,meta_distribution=:meta_distribution,
						meta_designer=:meta_designer,meta_creation=:meta_creation,meta_expires=:meta_expires,meta_xua_compatible=:meta_xua_compatible,
						meta_tilecolor_msapplication=:meta_tilecolor_msapplication,meta_tileimage_msapplication=:meta_tileimage_msapplication,
						meta_google_name=:meta_google_name,meta_google_description=:meta_google_description,
						meta_google_image=:meta_google_image,meta_tw_card=:meta_tw_card,meta_tw_site=:meta_tw_site,meta_tw_creator=:meta_tw_creator,
						meta_tw_title=:meta_tw_title,meta_tw_description=:meta_tw_description,meta_tw_image=:meta_tw_image,meta_face_admins=:meta_face_admins,
						meta_face_app_id=:meta_face_app_id,meta_face_url=:meta_face_url,meta_face_type=:meta_face_type,meta_face_title=:meta_face_title,
						meta_face_image=:meta_face_image,meta_face_description=:meta_face_description,meta_face_site_name=:meta_face_site_name,meta_face_author=:meta_face_author,
						meta_face_publisher=:meta_face_publisher,google_analitic_siteadi=:google_analitic_siteadi,google_analitic_kod=:google_analitic_kod,
						telefon=:telefon,gsm=:gsm,fax=:fax,mail=:mail,adres=:adres,
						copyright=:copyright,copyright2=:copyright2,yandex_konum=:yandex_konum,yandex_konum1=:yandex_konum1,
						yandex_konum2=:yandex_konum2,google_konum=:google_konum,google_konum1=:google_konum1,google_konum2=:google_konum2,
						google_recapctha=:google_recapctha,google_map_embed=:google_map_embed,canli_destek=:canli_destek
							WHERE id=:id");
		$kayit->execute([
				":site_adresi"=>$site_adresi,":siterenk"=>$siterenk,":meta_title"=>$meta_title,":meta_title_de"=>$meta_title_de,":meta_title_en"=>$meta_title_en,
				":meta_mobilrenk"=>$meta_mobilrenk,":meta_format_detectiton"=>$meta_format_detectiton,":meta_viewport"=>$meta_viewport,
				":meta_author"=>$meta_author,":meta_gogle_verification"=>$meta_gogle_verification,":meta_keyword"=>$meta_keyword,":meta_keyword_de"=>$meta_keyword_de,":meta_keyword_en"=>$meta_keyword_en,
				":meta_description_de"=>$meta_description_de,":meta_description_en"=>$meta_description_en,":meta_language"=>$meta_language,":meta_abstract"=>$meta_abstract,
				":meta_owner"=>$meta_owner,":meta_copyright"=>$meta_copyright,":meta_content_type"=>$meta_content_type,":meta_pragma"=>$meta_pragma,
				":meta_robots"=>$meta_robots,":meta_googlebot"=>$meta_googlebot,":meta_googlebot_news"=>$meta_googlebot_news,":meta_publisher"=>$meta_publisher,":meta_classification"=>$meta_classification,
				":meta_replyto"=>$meta_replyto,":meta_url"=>$meta_url,":meta_identifierurl"=>$meta_identifierurl,":meta_rating"=>$meta_rating,":meta_distribution"=>$meta_distribution,
				":meta_designer"=>$meta_designer,":meta_creation"=>$meta_creation,":meta_expires"=>$meta_expires,":meta_xua_compatible"=>$meta_xua_compatible,
				":meta_tilecolor_msapplication"=>$meta_tilecolor_msapplication,":meta_tileimage_msapplication"=>$meta_tileimage_msapplication,":meta_google_name"=>$meta_google_name,":meta_google_description"=>$meta_google_description,
				":meta_google_image"=>$meta_google_image,":meta_tw_card"=>$meta_tw_card,":meta_tw_site"=>$meta_tw_site,":meta_tw_creator"=>$meta_tw_creator,
				":meta_tw_title"=>$meta_tw_title,":meta_tw_description"=>$meta_tw_description,":meta_tw_image"=>$meta_tw_image,":meta_face_admins"=>$meta_face_admins,
				":meta_face_app_id"=>$meta_face_app_id,":meta_face_url"=>$meta_face_url,":meta_face_type"=>$meta_face_type,":meta_face_title"=>$meta_face_title,
				":meta_face_image"=>$meta_face_image,":meta_face_description"=>$meta_face_description,":meta_face_site_name"=>$meta_face_site_name,":meta_face_author"=>$meta_face_author,
				":meta_face_publisher"=>$meta_face_publisher,":google_analitic_siteadi"=>$google_analitic_siteadi,":google_analitic_kod"=>$google_analitic_kod,
				":telefon"=>$telefon,":gsm"=>$gsm,":fax"=>$fax,":mail"=>$mail,":adres"=>$adres,":copyright"=>$copyright,":copyright2"=>$copyright2,":yandex_konum"=>$yandex_konum,":yandex_konum1"=>$yandex_konum1,
				":yandex_konum2"=>$yandex_konum2,":google_konum"=>$google_konum,":google_konum1"=>$google_konum1,":google_konum2"=>$google_konum2,
				":google_recapctha"=>$google_recapctha,":google_map_embed"=>$google_map_embed,":canli_destek"=>$canli_destek,
				":id"=>"1"
		]);
	}else{
		$kayit = pre("UPDATE ayarlar SET
						site_adresi=:site_adresi,siterenk=:siterenk,meta_title=:meta_title,meta_title_de=:meta_title_de,meta_title_en=:meta_title_en,
						meta_mobilrenk=:meta_mobilrenk,meta_format_detectiton=:meta_format_detectiton,meta_viewport=:meta_viewport,
						meta_author=:meta_author,meta_gogle_verification=:meta_gogle_verification,meta_keyword=:meta_keyword,
						meta_keyword_de=:meta_keyword_de,meta_keyword_en=:meta_keyword_en,
						meta_description_de=:meta_description_de,meta_description_en=:meta_description_en,meta_language=:meta_language,meta_abstract=:meta_abstract,
						meta_owner=:meta_owner,meta_copyright=:meta_copyright,meta_content_type=:meta_content_type,meta_pragma=:meta_pragma,
						meta_robots=:meta_robots,meta_googlebot=:meta_googlebot,meta_googlebot_news=:meta_googlebot_news,
						meta_publisher=:meta_publisher,meta_classification=:meta_classification,
						meta_replyto=:meta_replyto,meta_url=:meta_url,meta_identifierurl=:meta_identifierurl,meta_rating=:meta_rating,meta_distribution=:meta_distribution,
						meta_designer=:meta_designer,meta_creation=:meta_creation,meta_expires=:meta_expires,meta_xua_compatible=:meta_xua_compatible,
						meta_tilecolor_msapplication=:meta_tilecolor_msapplication,meta_tileimage_msapplication=:meta_tileimage_msapplication,
						meta_google_name=:meta_google_name,meta_google_description=:meta_google_description,
						meta_google_image=:meta_google_image,meta_tw_card=:meta_tw_card,meta_tw_site=:meta_tw_site,meta_tw_creator=:meta_tw_creator,
						meta_tw_title=:meta_tw_title,meta_tw_description=:meta_tw_description,meta_tw_image=:meta_tw_image,meta_face_admins=:meta_face_admins,
						meta_face_app_id=:meta_face_app_id,meta_face_url=:meta_face_url,meta_face_type=:meta_face_type,meta_face_title=:meta_face_title,
						meta_face_image=:meta_face_image,meta_face_description=:meta_face_description,meta_face_site_name=:meta_face_site_name,meta_face_author=:meta_face_author,
						meta_face_publisher=:meta_face_publisher,google_analitic_siteadi=:google_analitic_siteadi,google_analitic_kod=:google_analitic_kod,
						telefon=:telefon,gsm=:gsm,fax=:fax,mail=:mail,adres=:adres,
						copyright=:copyright,copyright2=:copyright2,yandex_konum=:yandex_konum,yandex_konum1=:yandex_konum1,
						yandex_konum2=:yandex_konum2,google_konum=:google_konum,google_konum1=:google_konum1,google_konum2=:google_konum2,
						logo=:logo,
						favicon=:favicon,
						favicon16=:favicon16,favicon32=:favicon32,favicon57=:favicon57,favicon60=:favicon60,favicon72=:favicon72,favicon76=:favicon76,
						favicon96=:favicon96,favicon114=:favicon114,favicon120=:favicon120,favicon144=:favicon144,favicon152=:favicon152,favicon180=:favicon180,favicon192=:favicon192,
						google_recapctha=:google_recapctha,google_map_embed=:google_map_embed,canli_destek=:canli_destek
							WHERE id=:id");
		$kayit->execute([
				":site_adresi"=>$site_adresi,":siterenk"=>$siterenk,":meta_title"=>$meta_title,":meta_title_de"=>$meta_title_de,":meta_title_en"=>$meta_title_en,
				":meta_mobilrenk"=>$meta_mobilrenk,":meta_format_detectiton"=>$meta_format_detectiton,":meta_viewport"=>$meta_viewport,
				":meta_author"=>$meta_author,":meta_gogle_verification"=>$meta_gogle_verification,":meta_keyword"=>$meta_keyword,":meta_keyword_de"=>$meta_keyword_de,":meta_keyword_en"=>$meta_keyword_en,
				":meta_description_de"=>$meta_description_de,":meta_description_en"=>$meta_description_en,":meta_language"=>$meta_language,":meta_abstract"=>$meta_abstract,
				":meta_owner"=>$meta_owner,":meta_copyright"=>$meta_copyright,":meta_content_type"=>$meta_content_type,":meta_pragma"=>$meta_pragma,
				":meta_robots"=>$meta_robots,":meta_googlebot"=>$meta_googlebot,":meta_googlebot_news"=>$meta_googlebot_news,":meta_publisher"=>$meta_publisher,":meta_classification"=>$meta_classification,
				":meta_replyto"=>$meta_replyto,":meta_url"=>$meta_url,":meta_identifierurl"=>$meta_identifierurl,":meta_rating"=>$meta_rating,":meta_distribution"=>$meta_distribution,
				":meta_designer"=>$meta_designer,":meta_creation"=>$meta_creation,":meta_expires"=>$meta_expires,":meta_xua_compatible"=>$meta_xua_compatible,
				":meta_tilecolor_msapplication"=>$meta_tilecolor_msapplication,":meta_tileimage_msapplication"=>$meta_tileimage_msapplication,":meta_google_name"=>$meta_google_name,":meta_google_description"=>$meta_google_description,
				":meta_google_image"=>$meta_google_image,":meta_tw_card"=>$meta_tw_card,":meta_tw_site"=>$meta_tw_site,":meta_tw_creator"=>$meta_tw_creator,
				":meta_tw_title"=>$meta_tw_title,":meta_tw_description"=>$meta_tw_description,":meta_tw_image"=>$meta_tw_image,":meta_face_admins"=>$meta_face_admins,
				":meta_face_app_id"=>$meta_face_app_id,":meta_face_url"=>$meta_face_url,":meta_face_type"=>$meta_face_type,":meta_face_title"=>$meta_face_title,
				":meta_face_image"=>$meta_face_image,":meta_face_description"=>$meta_face_description,":meta_face_site_name"=>$meta_face_site_name,":meta_face_author"=>$meta_face_author,
				":meta_face_publisher"=>$meta_face_publisher,":google_analitic_siteadi"=>$google_analitic_siteadi,":google_analitic_kod"=>$google_analitic_kod,
				":telefon"=>$telefon,":gsm"=>$gsm,":fax"=>$fax,":mail"=>$mail,":adres"=>$adres,":copyright"=>$copyright,":copyright2"=>$copyright2,":yandex_konum"=>$yandex_konum,":yandex_konum1"=>$yandex_konum1,
				":yandex_konum2"=>$yandex_konum2,":google_konum"=>$google_konum,":google_konum1"=>$google_konum1,":google_konum2"=>$google_konum2,
				":logo"=>$resimlogo,
				// ":footer_logo"=>$resimyol.'.'.$uzanti,
				":favicon"=>$favicon,
				":favicon16"=>$favicon16,":favicon32"=>$favicon32,":favicon57"=>$favicon57,":favicon60"=>$favicon60,":favicon72"=>$favicon72,":favicon76"=>$favicon76,
				":favicon96"=>$favicon96,":favicon114"=>$favicon114,":favicon120"=>$favicon120,":favicon144"=>$favicon144,":favicon152"=>$favicon152,":favicon180"=>$favicon180,
				":favicon192"=>$favicon192,":google_recapctha"=>$google_recapctha,":google_map_embed"=>$google_map_embed,":canli_destek"=>$canli_destek,
				":id"=>"1"
				]);
	}
		
		if($kayit->rowCount()){
			$hata = bilgi1('success','Güncelleme Başarılı');
		}else{
			$hata = bilgi1('danger','Güncelleme Başarısız');
		}
		
    $foo = new Upload($_FILES['footerlogo']);
    if ( $foo->uploaded ) {
        $foo->file_new_name_body = sha1(md5(date("1YmdHis")));
		$foo->file_name_body_pre = 'footerlogo_';		
        $foo->allowed = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif','image/png');
		$foo->mime_check = true;
		$foo->no_script = true;
		$foo->image_resize = true;
		$foo->image_x = $boyut['footer_logo_w'];
		$foo->image_y = $boyut['footer_logo_h'];
        $foo->Process( '../uploads/logo/' );
		// $footerlogo = "$foo->file_dst_name";
	}
	
	if(empty($foo->file_dst_name)){
		$fkayit = pre("UPDATE ayarlar SET  WHERE id=?");
		$fkayit->execute(["1"]);
	}else{
		$fkayit = pre("UPDATE ayarlar SET footer_logo=:footer_logo WHERE id=:id");
		$fkayit->execute([":footer_logo"=>$foo->file_dst_name,":id"=>1]);
	}
		if($fkayit){
			$hata = bilgi1('success','Güncelleme Başarılı');
		}else{
			$hata = bilgi1('danger','123 Başarısız');
		}
		
}


	
		$fkayit = pre("UPDATE ayarlar SET  WHERE id=?");
		$fkayit->execute(["1"]);

bu kısmı boş geçmeye çalıştığımda bu sefer $hata satırlarına inmiyor işlem $fkayit a hata veriyor tanımsız diye

1

Cevaplar (1)

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyin..
Ali Yılmaz
@aliyilmaz
3 ay önce

Merhaba,


Aşağıda ki kodlar yardımıyla hataları göster yaparak,

error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);


$fkayit ve diğer pre kullanılan kısımları prepare olarak değiştirip dener misiniz.

Cevapla @aydinkeskin3 ay önce
hataları göster diyorum zaten bi hata göstermiyor sadece 2. hata bölümü 123 başarısız işlemi çalışıyor.
Cevapla @aliyilmaz3 ay önce
@aydinkeskin, Böyle durumlarda öncelikle dosya yada dosyaların başarılı şekilde yüklendiğinden ve yüklenen dosyaların tam yollarının geri döndürüldüğünden emin olmak gerekir. Eğer bu noktaya kadar herhangi bir sorun yoksa, veritabanı tablosuna kayıt işlemi için PDO kullandığınız için Tayfun Erbilen'in yayınladığı BasicDB gibi bir kolaylaştırıcı sınıf kullanarak test etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır kanısındayım.
Cevapla @aydinkeskin3 ay önce
valla mysqli kullanırken bir sorun yaşamıyordum da pdo ya çevirince sorun çıkartması şaşırttı ben
$x = $db->prepare("update tablename SET WHERE id =?");
$x->execute(array(1));

yani bunun çalışmaması için ben hiç bir neden göremiyorum
bunu query ile de denedim yine aynı şekilde sorun var bende bunu aşmak için boş bir sutun oluşturdum sql de onun üzerinden değişiklik yapmasını istedim
$x = $db->prepare("update tablename SET sutunadi=? WHERE id =?");
$x->execute(array(1,"değişik"));

şeklinde yapıyorum hiç bir sorun yok bu şekilde aştım mecbur kalınca :)
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyin..

Cevap yaz Sadece sorunun cevabını yazın

Yabancı Dizi Arşivi