Profil detayı eklendi, herkes profillerine girip bir gözatsın! Sevdiğiniz üyelerin cevaplarını takip edin! Tüm güncellemeler

Angular butona tıkladığımda önceki butonun fonksiyonunu kapatma acill

merhaba arkadaşlar 6 buton ve 6 fonksiyon var her biri chart js ile tarihleri grafikliyor fakat ilk butona tıkladığımda 1günlük grafiği getiriyorum ikinci butona tıkladığımda ise 1 haftalık grafik geliyor. fakat 1 haftalık grafik gelince önceki çağırdığım ilk buton ile gelen fonksiyondaki grafil verileride hala açık kalıyor demek istediğim 1 butona tıkladığımda çağırdığım fonksiyonu 2. butona tıkladığımda çağırdığım fonksiyonda ilki kapanmış olması yapamadım acill


örnek fonksiyon cağrılan bu tarz 6 fonksiyon var ama birini çağırıyorum geliyor ama diğerini çağırdığımda ilk çağırdığım kapanmıyor disable olmuyor nasıl çözerim acil yardım

gethistoday1() {


           let res:Observable;

     res = this.http.get('https://min-api.cryptocompare.com/data/histohour?fsym=BTC&tsym=USD&limit=24&api_key=c185f2105403f26015f17143291cc867458b91220f96e9bbb941b66e1174001b');

     res.subscribe(resu => {

        // this.history = resu["Data"];

        let alldata = resu["Data"].map(resu => resu.time);

      let open = resu["Data"].map(resu => resu.open );

            let close = resu["Data"].map(resu => resu.close );      let historicaldates = []

      alldata.forEach((resu) => {

         let jsdate = new Date(resu * 1000)

         historicaldates.push(jsdate.toLocaleTimeString('en', {year: 'numeric', month: 'short', day: 'numeric'}));

      })

          //this.canvas = document.getElementById('myChart');

   //this.ctx = this.canvas.getContext('2d');

   //let myChart = new Chart(this.ctx, {

      //Chart.defaults.global.legend.display = true;

      Chart.defaults.global.responsive = true;

      Chart.defaults.global.defaultFontFamily = "'Helvetica Neue', 'Helvetica', 'Arial', sans-serif";

      Chart.defaults.global.defaultFontStyle = 'normal';

      Chart.defaults.global.defaultFontSize = 8.5;

      Chart.defaults.global.defaultFontColor = 'light-gray';

     this.lineChart = new Chart(this.lineCanvas.nativeElement, {


           type: 'line',

           data: {

               labels: historicaldates,


               datasets: [

                   {

           label: "Data",

           borderColor: "#80b6f4",

           pointBorderColor: "#80b6f4",

           pointBackgroundColor: "#80b6f4",

           pointHoverBackgroundColor: "#80b6f4",

           pointHoverBorderColor: "#80b6f4",

           pointBorderWidth: 5,

           pointHoverRadius: 10,

           pointHoverBorderWidth: 1,

           pointRadius: 3,

           fill: false,

           borderWidth: 4,

           data: close,


                   }

               ]

           },

         //options start


         options: {

       legend: {

           position: "bottom"

       },

       scales: {

           yAxes: [{

               ticks: {

                   fontColor: "rgba(0,0,0,0.5)",

                   fontStyle: "bold",

                   beginAtZero: true,

                   maxTicksLimit: 5,

                   padding: 20

               },

               gridLines: {

                   drawTicks: false,

                   display: false

               }


}],

           xAxes: [{

               gridLines: {

                   zeroLineColor: "transparent"


},

               ticks: {

                   padding: 20,

                   fontColor: "rgba(0,0,0,0.5)",

                   fontStyle: "bold"

               }

           }]

       }

   }

         //options end

   });

     }); }

0
Bu soru için henüz cevap yazılmamış, ilk cevabı sen yaz!
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyin..

Cevap yaz Sadece sorunun cevabını yazın