Profil detayı eklendi, herkes profillerine girip bir gözatsın! Sevdiğiniz üyelerin cevaplarını takip edin! Tüm güncellemeler

Düzenleme kısmında sadece ilk satırdaki modal çalışıyor

Merhaba,


Blog kategori sayfam var ve burada hem ekleme hem güncelleme işlemi yapıyorum modal sayesinde. Eklemede sıkıntı yok, güncelleme işlemi sırasında ise sadece ilk satırdaki veri güncelleme yapıyor, 2. satırda veya diğer 3, 4 vb. denediğimde butona bastığımda işlevsiz oluyor hiç bir geri dönüş vermiyor. Kodlarım şu şekilde. Nasıl çözebilirim bu sorunu. Bu arada güncelleme sırasında satırdaki veriler modal tabloma doğru şekilde geliyor.

$("#blogkategoriGuncelleBtn").on("click", function(){

	var blogkategoriDuzenle = $("#blogkategoriDuzenleForm").serialize();
	$.ajax({
		url: "inc/islem.php?islem=blogkategoriGuncelle",
		type: "POST",
		data: blogkategoriDuzenle,
		success: function(cevap){
			$("#blogkategoriDuzenleAlert").html(cevap).hide().fadeIn(800);
		}
	});

});

Güncelleme Sorgusu:

//Blog Kategori Güncelle
if(g('islem')=='blogkategoriGuncelle'){
    $blog_kategori_id = p('blog_kategori_id');
    $blog_kategori_baslik = p('blog_kategori_baslik');
    $blog_kategori_aciklama = p('blog_kategori_aciklama');
    $blog_kategori_durum = p('blog_kategori_durum');
    $blog_kategori_sira = p('blog_kategori_sira');
    if(empty($blog_kategori_baslik)){
        echo "<div class='alert alert-outline-danger dotted' role='alert'>
		Lütfen kategori adını yazınız.
		</div>";
    }elseif(empty($blog_kategori_aciklama)){
        echo "<div class='alert alert-outline-danger dotted' role='alert'>
		Lütfen kategori açıklamasını yazınız.
		</div>";
    }elseif(empty($blog_kategori_sira)){
        echo "<div class='alert alert-outline-danger dotted' role='alert'>
		Lütfen kategori sırasını belirleyiniz.
		</div>";
    }else{
        $ekle = $db->prepare("UPDATE blog_kategoriler SET 
			blog_kategori_baslik=?,
			blog_kategori_aciklama=?,
			blog_kategori_durum=?,
			blog_kategori_sira=? WHERE blog_kategori_id=$blog_kategori_id");
        $eklesene = $ekle->execute(array(
            $blog_kategori_baslik,
            $blog_kategori_aciklama,
            $blog_kategori_durum,
            $blog_kategori_sira));
        if($eklesene){
            echo "<div class='alert bg-gradient-03 no-border' role='alert'>
			<button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria-label='Close'></button>
			<strong>Başarılı!</strong> Blog kategori güncelleme başarılı oldu. Yönlendiriliyorsunuz...</div><meta http-equiv='refresh' content='2; url=blog-kategoriler.php'>";
        }else{
            echo "<div class='alert bg-gradient-05 no-border' role='alert'>
			<button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria-label='Close'></button>
			<strong>Başarısız!</strong> Blog kategori güncelleme sırasında bir hata meydana geldi.
			</div>";
        }
    }
}

Sayfam:

<?php include 'header.php'; ?>
<!-- End Left Sidebar -->
<div class="content-inner">
  <div class="container-fluid">
    <!-- Begin Page Header-->
    <div class="row">
      <div class="page-header">
       <div class="d-flex align-items-center">
         <h2 class="page-header-title">Blog Kategoriler</h2>
         <div>
          <div class="page-header-tools">
          <button class="btn btn-gradient-03" data-toggle="modal" data-target="#modal-large"><i class="la la-plus"></i>Blog Kategori Ekle</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Modal Başlangıç #Ekle -->
    <div id="modal-large" class="modal fade">
      <div class="modal-dialog modal-lg">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h4 class="modal-title">Blog Kategori Ekle</h4>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">
              <span aria-hidden="true">×</span>
              <span class="sr-only">kapat</span>
            </button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <div id="blogkategoriEkleAlert">

            </div>
            <form id="blogkategoriEkleForm" class="form-horizontal">
              <div class="form-group row d-flex align-items-center mb-5">
                <label class="col-lg-3 form-control-label">Blog Kategori Ad</label>
                <div class="col-lg-9">
                  <input type="text" class="form-control" name="blog_kategori_baslik">
                </div>
              </div>
              <div class="form-group row d-flex align-items-center mb-5">
                <label class="col-lg-3 form-control-label">Blog Kategori Açıklama</label>
                <div class="col-lg-9">
                  <input type="text" class="form-control" name="blog_kategori_aciklama">
                </div>
              </div>
              <div class="form-group row d-flex align-items-center mb-5">
                <label class="col-lg-3 form-control-label">Blog Kategori Durum</label>
                <div class="col-lg-9">
                  <select name="blog_kategori_durum" class="custom-select form-control">
                    <option value="1">Aktif</option>
                    <option value="0">Pasif</option>
                  </select>
                </div>
              </div>
              <div class="form-group row d-flex align-items-center mb-5">
                <label class="col-lg-3 form-control-label">Blog Kategori Sıra</label>
                <div class="col-lg-9">
                  <input type="number" class="form-control" name="blog_kategori_sira">
                </div>
              </div>
              <div class="modal-footer">
                <div class="btn btn-gradient-03" id="blogkategoriEkleBtn">Blog Kategori Ekle</div>
                <button class="btn btn-shadow" type="reset">Sıfırla</button>
                <button type="button" class="btn btn-shadow" data-dismiss="modal">Vazgeç</button>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- Modal Son -->
<!-- Kategori Sil Bildirimleri-->
<?php if(g('blogkategoriSil')=='ok'){ ?>

  <div class="alert bg-gradient-03 no-border" role="alert">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    <strong>Başarılı!</strong> Blog kategori silme işlemi başarılı oldu.
  </div>

<?php } elseif(g('blogkategoriSil')=='no'){ ?>

  <div class="alert bg-gradient-05 no-border" role="alert">
  <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
  <strong>Başarısız!</strong> Blog kategori silme sırasında bir hata meydana geldi.
</div>

<?php } ?>
<!-- Kategori Sil Bildirimleri Son-->

<!-- End Page Header -->
<div class="row">
  <div class="col-xl-12">
    <!-- Export -->
    <div class="widget has-shadow">
      <div class="widget-body">
        <div class="table-responsive">
          <table class="table mb-0">
            <thead>
              <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Blog Kategori Adı</th>
                <th>Açıklama</th>
                <th>Durum</th>
                <th>Sıra</th>
                <th>İşlemler</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <?php 


                $veri = $db->prepare("SELECT * FROM blog_kategoriler ORDER BY blog_kategori_sira ASC");
                $veri->execute(array());
                $cek = $veri->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
                foreach($cek as $tumkategoriler){ ?>
                    <tr>
                      <td><span class="text-primary"><?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_id']; ?></span></td>
                      <td><?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_baslik']; ?></span></td>
                      <td><?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_aciklama']; ?></td>
                      <td><?php if($tumkategoriler['blog_kategori_durum']=='1'){ ?>
                        <span style="width:100px;"><span class="badge-text badge-text-small success">Aktif</span>
                      <?php } elseif($tumkategoriler['blog_kategori_durum']=='0'){ ?>
                       <span style="width:100px;"><span class="badge-text badge-text-small danger">Pasif</span>
                     <?php } ?>
                     <td><?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_sira']; ?></td>
                   </td>
                   <td class="td-actions">
                    <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#modal-larges<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_id']; ?>"><i class="la la-edit edit"></i></a>
                     <!-- Modal Başlangıç #Düzenle -->
                     <div id="modal-larges<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_id']; ?>" class="modal fade">
                       <div class="modal-dialog modal-lg">
                         <div class="modal-content">
                           <div class="modal-header">
                             <h4 class="modal-title">Blog Kategori Düzenle</h4>
                             <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">
                               <span aria-hidden="true">×</span>
                               <span class="sr-only">kapat</span>
                             </button>
                           </div>
                           <div class="modal-body">
                             <div id="blogkategoriDuzenleAlert">

                             </div>
                             <form id="blogkategoriDuzenleForm" class="form-horizontal">
                               <div class="form-group row d-flex align-items-center mb-5">
                                 <label class="col-lg-3 form-control-label">Blog Kategori Ad</label>
                                 <div class="col-lg-9">
                                   <input type="text" class="form-control" name="blog_kategori_baslik" value="<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_baslik']; ?>">
                                 </div>
                               </div>
                               <div class="form-group row d-flex align-items-center mb-5">
                                 <label class="col-lg-3 form-control-label">Blog Kategori Açıklama</label>
                                 <div class="col-lg-9">
                                   <input type="text" class="form-control" name="blog_kategori_aciklama" value="<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_aciklama']; ?>">
                                 </div>
                               </div>
                               <div class="form-group row d-flex align-items-center mb-5">
                                 <label class="col-lg-3 form-control-label">Blog Kategori Durum</label>
                                 <div class="col-lg-9">
                                   <select name="blog_kategori_durum" class="custom-select form-control">
                                     <?php
                                     if ($tumkategoriler['blog_kategori_durum'] == '1') { ?>
                                       <option value="1">Aktif</option>
                                       <option value="0">Pasif</option>
                                     <?php }elseif($tumkategoriler['blog_kategori_durum'] == '0') { ?>
                                       <option value="0">Pasif</option>
                                       <option value="1">Aktif</option>
                                     <?php } ?>
                                   </select>
                                 </div>
                               </div>
                               <div class="form-group row d-flex align-items-center mb-5">
                                 <label class="col-lg-3 form-control-label">Blog Kategori Sıra</label>
                                 <div class="col-lg-9">
                                   <input type="number" class="form-control" name="blog_kategori_sira" value="<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_sira']; ?>">
                                 </div>
                               </div>
                               <input type="hidden" value="<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_id']; ?>" name="blog_kategori_id">
                               <div class="modal-footer">
                                 <div class="btn btn-gradient-03" id="blogkategoriGuncelleBtn">Blog Kategori Düzenle</div>
                                 <button type="button" class="btn btn-shadow" data-dismiss="modal">Vazgeç</button>
                               </div>
                             </form>
                           </div>
                         </div>
                       </div>
                     </div>
                     <!-- Modal Son -->
                    <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#success-modal<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_id']; ?>"><i class="la la-close delete"></i></a>
                    <!-- Silerken Sor -->
                    <div id="success-modal<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_id']; ?>" class="modal fade">
                     <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
                      <div class="modal-content">
                        <div class="modal-body text-center">
                         <div class="section-title mt-2 mb-2">
                          <h2 class="text-gradient-02">Aman Dikkat!</h2>
                        </div>
                          <p class="mb-2"><strong><?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_baslik']; ?></strong> adlı kategoriyi silmek istediğinizden emin misiniz?
                        </p>
                        <a href="inc/islem.php?blogkategoriSil=ok&blog_kategori_id=<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_id']; ?>" class="btn btn-success mb-3">Sil</a>
                        <button type="button" class="btn btn-shadow mb-3" data-dismiss="modal">Vazgeç</button>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- Silerken Sor Son -->
              </td>
            </tr>
          <?php } ?>
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Export -->
</div>
</div>
<!-- End Row -->

<!-- End Row -->
</div>
<!-- End Container -->
<?php include 'footer.php'; ?>
1

Cevaplar (1)

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyin..
Aydın Keskin
@aydinkeskin
3 ay önce

güncelleme ait update sorgusunu görmedim

Cevapla @hozcelik3 ay önce
@aydinkeskin, Güncelleme yaptım kontrol edebilir misiniz?
Cevapla @aydinkeskin3 ay önce
söyle söylim kardeşim senin duzenle dongu içinde hal böyle olunca
sen 15 nolu id ye tıklasanda blogkategoriGuncelleBtn açılıyor
20 nolu id ye tıklasan da blogkategoriGuncelleBtn açılıyor
orda kullandığın javascript kodlarını döngü içine al ve form id ye id yi ekle
ajax içine de id yi ekle sorunun halolurç.
@hozcelik
Cevapla @hozcelik3 ay önce
@aydinkeskin, Dediğiniz gibi yaptım fakat bu defa hiç aksiyon olmuyor.
<form id="blogkategoriDuzenleForm<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_id']; ?>" class="form-horizontal">
<div class="form-group row d-flex align-items-center mb-5">
<label class="col-lg-3 form-control-label">Blog Kategori Ad</label>
<div class="col-lg-9">
<input type="text" class="form-control" name="blog_kategori_baslik" value="<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_baslik']; ?>">
</div>
</div>
<div class="form-group row d-flex align-items-center mb-5">
<label class="col-lg-3 form-control-label">Blog Kategori Açıklama</label>
<div class="col-lg-9">
<input type="text" class="form-control" name="blog_kategori_aciklama" value="<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_aciklama']; ?>">
</div>
</div>
<div class="form-group row d-flex align-items-center mb-5">
<label class="col-lg-3 form-control-label">Blog Kategori Durum</label>
<div class="col-lg-9">
<select name="blog_kategori_durum" class="custom-select form-control">
<?php
if ($tumkategoriler['blog_kategori_durum'] == '1') { ?>
<option value="1">Aktif</option>
<option value="0">Pasif</option>
<?php }elseif($tumkategoriler['blog_kategori_durum'] == '0') { ?>
<option value="0">Pasif</option>
<option value="1">Aktif</option>
<?php } ?>
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group row d-flex align-items-center mb-5">
<label class="col-lg-3 form-control-label">Blog Kategori Sıra</label>
<div class="col-lg-9">
<input type="number" class="form-control" name="blog_kategori_sira" value="<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_sira']; ?>">
</div>
</div>
<input type="hidden" value="<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_id']; ?>" name="blog_kategori_id">
<div class="modal-footer">
<div class="btn btn-gradient-03" id="blogkategoriGuncelleBtn">Blog Kategori Düzenle</div>
<button type="button" class="btn btn-shadow" data-dismiss="modal">Vazgeç</button>
</div>
<script type="text/javascript">
$("#blogkategoriGuncelleBtn").on("click", function(){

var blogkategoriDuzenle = $("#blogkategoriDuzenleForm<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_id']; ?>").serialize();
$.ajax({
url: "inc/islem.php?islem=blogkategoriGuncelle",
type: "POST",
data: blogkategoriDuzenle,
success: function(cevap){
$("#blogkategoriDuzenleAlert").html(cevap).hide().fadeIn(800);
}
});

});
</script>
</form>
Cevapla @aydinkeskin3 ay önce
söyle dene submit butonuna name değeri ver
o değer üzerinden
if(isset($_POST['blogkategoriGuncelle'])
şeklinde kodlarını düzenle
<div class="btn btn-gradient-03" name="blogkategoriGuncelle">Blog Kategori Düzenle</div>

bu şekilde yap bende böyle bir sorunla karşılaştım bazen suan yaptığın gibi bazen de bu şekilde yapıyorum 2 şekildede sorunsuz çalışıyor ve halen kullanıyorum ajax a da pek bulaşmıyorum kısmı yerlerde
@abdulbaki ben göremedim senin ajax da daha bilgili olduğunu düşünüyorum benim göremediğim bi kısım var sanırım.
Cevapla @abdulbaki3 ay önce
@aydinkeskin, Şöyle bir göz gezdirdim de yazdığın cevap ile yapılır bu işlem.
@hozcelik <div class="btn btn-gradient-03 blogkategoriGuncelleBtn" id="1">Blog Kategori Düzenle</div>
Güncelle butonunu bu şekilde ayarla id' deki blogkategoriGuncelleBtn class' a atadık ve id yerine kategori id' lerini yazdır.
Daha sonra <form id="blogkategoriDuzenleForm-<?php echo $tumkategoriler['blog_kategori_id']; ?>" formu da benzer şekilde ayarlıyoruz yani id olarak blogkategoriDuzenleForm-1 şeklinde. Butondaki id' yi buraya da yazdırmış oluyoruz. Son olarak fonksiyonu şu şekilde düzenliyoruz.
$(".blogkategoriGuncelleBtn").on("click", function(){
var form_id = $(this).attr('id');
var blogkategoriDuzenle = $("#blogkategoriDuzenleForm").serialize();
Cevapla @abdulbaki3 ay önce
Yanlışlık la gönderdim tam bitmemişti. Son olarak butondan aldığımız id ile formu seçiyoruz ve gönderiyoruz.
var blogkategoriDuzenle = $("#blogkategoriDuzenleForm-" + id).serialize();
Cevapla @hozcelik3 ay önce
@abdulbaki, Yok hocam iki türlüde denedim yine olmadı, defalarca kontrol ettim. Sayfa kaynağından bakıyorum ID lerde problem yok, yinede bir işlev yok butonda. Sanırım pes edicem ya :) İlk defa bu kadar çok uğraştım bir şeyle. İlginiz için çok teşekkürler.
Cevapla @abdulbaki3 ay önce
@hozcelik, Dur sakin ya :) bana facebook.com/abdulbaki.zirih buradan ulaş teamviewer' dan bakalım.
Cevapla @hozcelik3 ay önce
@abdulbaki, Tamam hocam ya valla çok sağol, ulaşıyorum hemen facebooktan.
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyin..

Cevap yaz Sadece sorunun cevabını yazın